سنگ تراورتن:

سنگ تراروتن جزء سنگ های آهکی می باشد که در بافت خود دارای خلل و خرج می باشد که بعضاً از ماستیک ها جهت پر کردن این خلل و خرج استفاده می شود که در فراوری آن بعضی از کارخانجات این سنگ را چرمی می کنند. این سنگ مناسب جهت استفاده در نمای ساختمان و دیوارها می یباشد که معروف ترین تراورتن ، تراورتن عباس آباد، تراورتن حاجی آباد، تراورتن رامشه، دره بخاری، تراورتن کاشان، تراورتن لیمویی و تراورتن لیمویی می باشد .