سنگ مرمریت پالادیوم سنگی ازخاکستری رنگ و دارای رگه هایی از سفید می باشد .یکی ازمرمریت های نوین ایرانی است و با نام های سیلور پالادیوم و خاکستری پالادیوم عرضه میگردد. چنین نوع سنگ پالادیوم در قسمتهای داخلی ساختمان در لابی و سرویس بهداشتی و دکوراسیون داخلی مصرف بیشتری دارد . این نوع سنگ پالادیوم از مقاومت بیشتری برخورداراست که در قسمت های مختلف ساختمانی بخصوص سرویس بهداشتی _حمام_ و آشپزخانه که با آب و رطوبت سروکار دارد میتوان  استفاده کرد. معادن اینوع سنگ پالادیوم بیشتر در نواحی کردستان میباشد .