این نمایشگاه در تاریخ 18 الی 22 تیرماه برگزار شد که با بازدیدهای انجام گرفته توسط تیم استون مارکت شاهد افت کیفی نمایشگاه در سال 98 نسبت به 97 بودیم و امسال شاهد حضور کم رنگ تر تولید کنندگان در نمایشگاه بین المللی تهران بودیم و از طرفی حضور معدن داران در این نمایشگاه بیشتر به چشم می خورد که البته با توجه به نام این نمایشگاه به اسم نمایشگاه بین المللی حضور شرکت های خارجی را شاهد نبودیم که دلیل آن اعمال تحریم ها علیه ایران بود که البته یکی از نقاط ضعف این نمایشگاه اطلاع رسانی ضعیف تاریخ نمایشگاهی بود