دوازدهمین نمایشگاه سنگ محلات از تاریخ 16 تا 29 مهر ماه در شهرستان نیم ور استان مرکزی آغاز می گردد. این نمایشگا در فضایی به مساحت 90 هزار متر مربع که 7 هزار متر مربع آن به صورت نمای باز و 20 متر مربع بدون سر پوشیده خواهد بود نمایشگاه سنگ محلات یک نمایشگاه بین المللی بوده و شاهد حضور 400 شرکت خارجی و داخلی در این نمایشگاه هستیم و بسیاری از معدن داران برای نمایش سنگ های کوپ خود در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و از آنجایی که محلات به قطب ذخایر سنگ معروف است شاهد حضور معدن داران محلات خواهیم بود. انتظار می رود که بسیاری از شرکت کنندگان خارجی و داخلی از نمایشگاه سنگ محلات بازدید نمایند و این نمایشگاه می تواند نقش مهمی در جهت توسعه صادرات سنگ های ایرانی ایفا نماید