سنگ مرمریت پالادیوم

سنگ مرمریت پالادیوم به دلیل داشتن مقاومت بالا در برابر آب ورطوبت در قسمتهای مختلف ساختمان استفاده میشود.